สมัครสอบครั้งที่ 137 (11 March 2018)

  • HOME »
  • สมัครสอบครั้งที่ 137 (11 March 2018)

“กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบก่อนตัดสินใจเลือกระดับในการสอบ”
ตัวอย่างข้อสอบระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) ประมาณ JLPT N1-N2-N3
ตัวอย่างข้อสอบระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ประมาณ JLPT N4-N5

หมายเหตุสำคัญ :

1.ผลสอบจะได้รับหลังจากวันที่สอบ 1 เดือน ทางสำนักงาน J.Test ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสอบล่วงหน้าก่อนกำหนดการออก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. หากยืนยันการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับการสอบได้
3. ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบได้

* สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากมาตรฐานการจัดสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องเกินกว่าเวลาที่กำหนด *

**สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบจากต่างจังหวัด ควรระมัดระวังเรื่องเวลา กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง หากไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ทางสำนักงานให้สิทธิ์เข้าสอบในครั้งที่จะจัดสอบต่อไปได้ ทั้งนี้ รบกวนแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ **

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครสอบเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวสอบไปให้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
2. เมื่อทำการสมัครสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์แล้ว ผู้เข้าสอบจะเห็นเลขที่ใบสมัครสอบทันที และจะได้รับ E-mail ยืนยันข้อมูลการสมัครของท่าน ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน E-mail Address ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทางสำนักงานได้รับข้อมูลของคุณแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ทันทีที่เสร็จสิ้นการสมัคร
3. ผู้สมัครต้องทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดในการชำระเงิน ดังนี้

ระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
ระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)

ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี : บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี : 172-3-06753-2
สาขา : สุขุมวิท 43
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน ( โอนทาง ATM เลือกบัญชีออมทรัพย์)

4 . ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานในการสมัครสอบดังนี้
สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
รูปถ่าย (สี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบไว้ในสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจนทั้ง 2 รูป
(ทางสำนักงานต้องใช้รูปถ่าย ในการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร ท่านใดทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะได้รับ E-mail ตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งรูปถ่ายมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบให้กับท่านได้ และท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ จะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้)
5 . นำหลักฐานที่เตรียมจากข้อ 4 ส่งมายังสำนักงาน J.TEST ประเทศไทย โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ J.TEST” ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย
บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

* ผู้สมัครต้องส่งเอกสารภายในวันที่ที่สำนักงานกำหนด คือ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

6 . หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ทางสำนักงานจะทำการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ตอนสมัครสอบ กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ชัดเจน หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและเอกสารมีการตีกลับมา ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และหากผู้สมัครท่านใดยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบภายใน 3 วันก่อนวันสอบจริง สามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานได้โดยตรง

* มีปัญหาในการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail Address : info@j-test.org

ข้าพเจ้าได้อ่านหมายเหตุสำคัญข้างต้นเข้าใจดีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ J.Test
คลิกเพื่อ สมัครสอบ J.TEST

Please feel free to contact us. TEL (662)662-1849 OPEN 9:00 to 18:00 (Monday-Friday)

PAGETOP
Copyright © J.TEST(TEST OF PRACTICAL JAPANESE)Bangkok All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.