กำหนดการสอบ J.TEST

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* วันที่สอบ
– วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

* วันปิดรับสมัคร
– วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

* กำหนดการสอบ J.TEST ประจำปี พ.ศ. 2563

ครั้งที่่ วันที่สอบ วันที่ปิดรับสมัคร ระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่่ 148 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 DE / FG
ครั้งที่่ 149 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 AC / DE/ FG
ครั้งที่่ 150 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 DE / FG
ครั้งที่่ 151 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 AC / DE/ FG
ครั้งที่ 152 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 DE / FG
ครั้งที่่ 153 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 AC / DE/ FG

* สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail: info@j-test.org