กำหนดการสอบ J.TEST

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* วันที่สอบ
– วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

* วันปิดรับสมัคร
– วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

* กำหนดการสอบ J.TEST ประจำปี พ.ศ. 2562

ครั้งที่่ วันที่สอบ วันที่ปิดรับสมัคร
ครั้งที่่ 142 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ครั้งที่่ 143 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ครั้งที่่ 144 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
ครั้งที่่ 145 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 146 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที่่ 147 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

* สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail: info@j-test.org