ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website ได้ ที่นี่
– หลังจากสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน E-mail ที่ท่านได้ทำการระบุไว้ในตอนสั่งซื้อ ซึ่งจะมีรายละเอียดของวิธีการชำระเงิน ว่าสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารใดได้บ้าง
– และหลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ และระดับหนังสือที่สั่งซื้อ มายังแฟกซ์หมายเลข 0-2662-0341 หรือ forward e-mail ตอบกลับ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@j-test.org

2. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง e-mail : info@j-test.org โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง ระดับหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าหนังสือ ราคาเล่มละ 428 บาท (รวม VAT) จากปกติ 856 บาท

– เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงาน J.TEST ประเทศไทยจะทำการจัดส่งหนังสือแนวข้อสอบ J.TEST ให้กับท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตอนสั่งซื้อ

* หากมีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2662-1629-30