ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

หากท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบภาษา วัฒนธรรม และอาหารญี่ปุ่น ทางบริษัท เจเอส สยามอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง “Sale&Marketing (Food)”

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
 • ประสานงานด้านการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเรื่องการขายสินค้าและการตลาด
 • ดูแลด้านการออกบูธ กรณีมีการจัดงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านอาหาร)
 • โต้ตอบอีเมลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ การบริหาร การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบการติดต่อประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่นหรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครผ่านทาง E-mail โดยผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume มาที่ account2@jssiam.com