หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  A-C
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ฉบับปี 2021
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2021
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท
หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  D-E 
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง)  ฉบับปี 2021
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2021
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท
หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  F-G 
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ฉบับปี 2021
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2021
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท
หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  A-C
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ฉบับปี 2020
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2020
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท
หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  D-E 
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ฉบับปี 2020
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2020
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท
หนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ 
แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  F-G 
(ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ฉบับปี 2020
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบปี 2020
จำนวน 6 ชุดพร้อมเฉลยและ CD ฝึกทักษะการฟัง
ราคา 770 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ มี 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง website

– หลังจากกดสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน E-mail ที่ท่านได้ทำการระบุไว้ในตอนสั่งซื้อ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดวิธีการชำระเงินและขั้นตอนลำดับต่อไป
– หลังจากที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา Forward เมลยืนยันคำสั่งซื้อพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่ info@j-test.org

  1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง e-mail : info@j-test.org โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง ระดับหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าหนังสือ ราคาเล่มละ 770 บาท (รวม VAT) 

– เมื่อได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงาน J.TEST ประเทศไทยจะทำการจัดส่งหนังสือแนวข้อสอบ J.TEST ให้กับท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในตอนสั่งซื้อ

 

* หากมีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0-2662-1849-51 หรือ 083-989-2110