Home

J.TEST (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ)

          การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

 เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 143  สอบวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

 chula_univchula_univ3

การสอบครั้งที่ 143
วันที่สอบ            : สอบวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลาลงทะเบียน   : 8.30 น.

เวลาเข้าห้องสอบ : 8.45 น.
เวลาสอบ           : ระดับ A-D 9.00 – 11.05 น. (125 นาที),
ระดับ E-F 9.00 – 10.40 น. (100 นาที)

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**

อุปกรณ์            : 1.ดินสอ 2B หรือ HB  2.ยางลบ 3.บัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการสอบ : ระดับ A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง) 1,070 บาท,                                                    ระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท
สถานทีจัดสอบ   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                              (รายละเอียดสถานที่จัดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
ที่ตั้ง                : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีการเดินทาง   : รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม หรือ นำรถเข้ามาในจุฬาฯ จอดที่ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

วันที่รับสมัคร    :  วันนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วิธีสมัครสอบ    :  ผ่านทางเว็บไซต์และสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน J.Test ประเทศไทย
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสอบเป็นรายบุคคล
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสอบเป็นกลุ่ม
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)

เช็คผลสอบ    : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆโดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ ที่นี่

——————————————————————————————————————-

 J.TEST Online Shopping

Test of Practical Book หนังสือแนวข้อสอบ J.TEST มีจำหน่ายแล้ว
หลังจากสั่งซื้อผ่านระบบ กรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่ และระดับที่สั่งซื้อ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังแฟ็กซ์หมายเลข 0-2662-0341 หรือ e-mail : : info@j-test.org
พิเศษ!!! สำหรับท่านที่สั่งซื้อหนังสือภายในวันนี้ จะได้รับข้อสอบครั้งที่ผ่านมาระดับเดียวกับหนังสือที่สั่งซื้อ ฟรี (ไม่มี CD) 1 เล่ม / 1 ชุด

j-test_a-dหนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง)
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่า และเฉลย พร้อม CD ฝึกทักษะในการฟัง
j-test_efหนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น)
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าและเฉลย พร้อม CD ฝึกทักษะในการฟัง
 ราคาเล่มละ 856 บาท (รวม VAT)
ราคาเล่มละ 856 บาท (รวม VAT)
——————————————————————————————————————-

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบริษัทหรือองค์กร

ip_test
          นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
          การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
          * ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
          * ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
          * จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
          * ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป
          บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
——————————————————————————————————————-

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย

บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-662-1629-30,02-6621849-51
โทรสาร : 02-662-0341
E-mail Address : info@j-test.org