J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01

เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์การชุมนุม ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเวปไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบทางช่องทางดังกล่าว

ประกาศ!!! ยกเลิกการจัดสอบครั้งที่ 154 (สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564)

ทาง J.Test ประเทศไทย ขอเลื่อนการจัดสอบครั้งที่ 154 ที่จะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันและจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย และสามารถจัดสอบได้ โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 ประกาศ ณ วันที่ 04/01/2021

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

  • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
  • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
  • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ-154
ระดับ D-E และ F-G
จำนวนที่นั่งสอบ : ระดับ D-E 70 ที่, ระดับ F-G 25 ที่

วันที่รับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มโควต้าที่กำหนดไว้ และไม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม 2563 (หากเต็มตามโควต้าแล้ว จะปิดรับสมัครทันที)

วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลาเข้าห้องสอบ/ลงทะเบียน : 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ : ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที) / ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์ : ดินสอ 2B หรือ HB / ยางลบ / บัตรประจำตัวผู้สอบ / บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ :  ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท / ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท
สถานทีจัดสอบ : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดสถานที่จัดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
วิธีการเดินทาง : โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีสยาม นั่งรถเมล์ลงป้ายประตูคณะสถาปัตยกรรม (ประตูใหญ่) หรือรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งถรรอังรีดูนังต์ลงป้ายคณะอักษรศาสตร์ / โดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดได้ที่อาคารจอดรถ มหาจักรีสิรินธร

วิธีสมัครสอบ : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น
เช็คผลสอบ : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆโดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**

สถานที่จัดสอบในครั้งที่ 154 จัดสอบที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 23/12/2020)

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
  • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
  • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
  • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
  • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ