Home

J.TEST (การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ)

          การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

 ประกาศ!! เลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่คงที่ รวมถึงการขอใช้พื้นที่สำหรับการจัดสอบ ทางสำนักงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสอบของรอบต่อไป (กำหนดการจัดสอบครั้งต่อไป เดิมคือวันที่ 10 พฤษภาคม 2563) จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของกำหนดการที่สามารถจัดสอบได้ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าหลักของเวปไซต์อีกครั้งหนึ่ง

เพิ่มเติม สำหรับผู้เข้าสอบครั้งที่ 149 ที่ใช้สิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบในครั้งที่ผ่านมา ทางสำนักงานจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบผ่านทางอีเมลอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ ทางสำนักงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 ประกาศเกี่ยวกับการจัดสอบวัดระดับ J.Test แบบใหม่ (มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป)

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระดับในการจัดสอบเป็น 3 ระดับ คือ “A-C*” , “D-E” และ “F-G” โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (*การสอบระดับ A-C เปิดสอบเฉพาะรอบเดือนมี.ค., ก.ค., พ.ย. เท่านั้น)

  • ระดับ A-C : คะแนนเต็ม 1000 คะแนน จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อได้คะแนน 600 คะแนนขึ้นไป

N1 = 700 คะแนน, N2 = 600 คะแนน โดยประมาณ

  • ระดับ D-E : คะแนนเต็ม 700 คะแนน จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อได้คะแนน 350 คะแนนขึ้นไป

N3 = 500 คะแนน, N4 = 350 คะแนน โดยประมาณ

  • ระดับ F-G : คะแนนเต็ม 350 คะแนน จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อได้คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป

N5 = 250 คะแนน โดยประมาณ

*ผู้เข้าสอบทุกท่านจะได้รับ Score report และในส่วนของประกาศนียบัตรจะได้รับต่อเมื่อคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด

*สัดส่วนคะแนนของข้อสอบการอ่านและการฟังจะแบ่งออกเป็น 50%

*ข้อสอบการเขียนจะมีในส่วนของการสอบในระดับ A-C และ D-E

*ข้อสอบระดับ F-G จะเป็นข้อสอบแบบ multiple‐choice

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระดับ A-C คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระดับ D-E คลิก

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระดับ F-G คลิก

ตัวอย่างการเขียนคำตอบใน Part เติมคำและแต่งประโยคที่ถูกต้อง ตัวอย่าง

เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 149  สอบวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

 chula_univchula_univ3
การสอบครั้งที่ 149
วันที่สอบ            : สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลาลงทะเบียน   : 8.30 น.

เวลาเข้าห้องสอบ : 8.45 น.
เวลาสอบ           :

ระดับ A-C 9.00 – 11.05 น. (125 นาที) *ระดับ A-C จัดสอบเฉพาะเดือน 3,7,11 เท่านั้น*
ระดับ D-E 9.00 – 10.45 น. (105 นาที)                                                                    ระดับ F-G 9.00 – 10.25 น. (85 นาที)

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**

อุปกรณ์            : 1.ดินสอ 2B หรือ HB  2.ยางลบ 3.บัตรประจำตัวผู้สอบ 4.บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ : ระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) 1,070 บาท,                                                                      ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท,                                                                  ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท
สถานทีจัดสอบ   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                              (รายละเอียดสถานที่จัดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
ที่ตั้ง                : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีการเดินทาง   : รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม หรือ นำรถเข้ามาในจุฬาฯ จอดที่ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

วันที่รับสมัคร    :  วันนี้ – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วิธีสมัครสอบ    :  รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสอบเป็นรายบุคคล
คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสอบเป็นกลุ่ม
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)

เช็คผลสอบ    : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆโดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ ที่นี่

——————————————————————————————————————-

 J.TEST Online Shopping

 Special Price 50% Off!!! ลดราคาพิเศษ 50%!!! จาก 856บาท เหลือเพียง 428บาท จำนวนจำกัด สำหรับหนังสือแนวข้อสอบระดับ A-D และ E-F (ระดับแบบเก่า แต่สามารถนำมาฝึกทำโจทย์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบได้)

Test of Practical Book หนังสือแนวข้อสอบ J.TEST (ระดับ A-D และ E-F)
*สำหรับหนังสือแนวข้อสอบแบบใหม่ (ระดับ A-C, D-E, F-G) นั้น ยังไม่มีจำหน่าย
หลังจากสั่งซื้อผ่านระบบ กรุณาระบุชื่อ-ที่อยู่ และระดับที่สั่งซื้อ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมายังแฟ็กซ์หมายเลข 0-2662-0341 หรือ e-mail : : info@j-test.org
พิเศษ!!! สำหรับท่านที่สั่งซื้อหนังสือภายในวันนี้ จะได้รับข้อสอบครั้งที่ผ่านมาระดับเดียวกับหนังสือที่สั่งซื้อ ฟรี (ไม่มี CD) 1 เล่ม / 1 ชุด

j-test_a-dหนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ  A-D (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางหรือขั้นสูง)
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่า และเฉลย พร้อม CD ฝึกทักษะในการฟัง
j-test_efหนังสือแบบฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น J.TEST
สำหรับผู้เข้าสอบระดับ E-F (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น)
ภายในเล่มประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าและเฉลย พร้อม CD ฝึกทักษะในการฟัง
 ราคาเล่มละ 856 บาท (รวม VAT)
Out of Stock-สินค้าหมด
——————————————————————————————————————-

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบริษัทหรือองค์กร

ip_test
          นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
          การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
          * ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
          * ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
          * จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
          * ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป
          บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
——————————————————————————————————————-

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย

บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-662-1629-30,02-6621849-51
โทรสาร : 02-662-0341
E-mail Address : info@j-test.org