J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01

 

ปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 156 (จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สอบได้ ทาง Link ด้านบน

 

 ประกาศ ณ วันที่ 16/04/2021

เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์การชุมนุม ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเวปไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบทางช่องทางดังกล่าว

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

  • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
  • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
  • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ-156
ระดับ D-E และ F-G
จำนวนที่นั่งสอบ : ไม่ได้จำกัด

วันที่รับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 

วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลาเข้าห้องสอบ/ลงทะเบียน : 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ : ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที) / ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์ : ดินสอ 2B หรือ HB / ยางลบ / บัตรประจำตัวผู้สอบ / บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ :  ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท / ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท

สถานทีจัดสอบ :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วิธีการเดินทาง : โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1 ต่อวินมอเตอร์ไซค์ / โดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 โดยมีค่าบริการวันละ 20 บาท (กรุณานำบัตรมาประทับตราที่รปภ. อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1) / โดยรถประจำทาง : 63, 114, 206, 522

วิธีสมัครสอบ : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น (ทุกช่องการทางโอน)

เช็คผลสอบ : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิด ก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ได้รับ ส่วนผลสอบฉบับจริงจะได้รับประมาณ 4 สัปดาห์หลังการสอบ

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
  • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
  • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
  • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
  • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ