J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01

 

ประกาศ!! ยกเลิกการจัดสอบครั้งที่ 156

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้และจากประกาศกรุงเทพมหานคร ทางสำนักงาน J.Test ประเทศไทย ขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบครั้งที่ 156 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถใช้สถานที่สำหรับการจัดสอบได้ 

ทาง J.Test จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

   Announcement for J.Test156th cancellation

According to the COVID-19 and the Bangkok Metropolitan Authority announcement, the J.Test156th examination will be canceled and suspending until the situation gets better. 

If there will be any change, we will keep you announced within June 21,2021.

 ประกาศ ณ วันที่ 25/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์  COVID-19 ในระลอกใหม่ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน  ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเวปไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาง J.Test จะแจ้งผู้เข้าสอบให้ทราบทางช่องทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

  • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
  • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
  • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ-156
ระดับ D-E และ F-G
จำนวนที่นั่งสอบ : ไม่ได้จำกัด

วันที่รับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 

วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลาเข้าห้องสอบ/ลงทะเบียน : 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ : ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที) / ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์ : ดินสอ 2B หรือ HB / ยางลบ / บัตรประจำตัวผู้สอบ / บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ :  ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท / ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท

สถานทีจัดสอบ :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วิธีการเดินทาง : โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1 ต่อวินมอเตอร์ไซค์ / โดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 โดยมีค่าบริการวันละ 20 บาท (กรุณานำบัตรมาประทับตราที่รปภ. อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1) / โดยรถประจำทาง : 63, 114, 206, 522

วิธีสมัครสอบ : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น (ทุกช่องการทางโอน)

เช็คผลสอบ : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิด ก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ได้รับ ส่วนผลสอบฉบับจริงจะได้รับประมาณ 4 สัปดาห์หลังการสอบ

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
  • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
  • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
  • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
  • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ